Yritysfilosofia

Yrityskulttuurimme ja –filosofiamme perustuu AddLife-konsernin viiteen perusperiaatteeseen:

Yksinkertaisuus, tehokkuus, vapaus, vastuu ja muutos

Asiat pyritään tekemään yksinkertaisesti välttämällä turhaa byrokratiaa ja toisaalta tehokkaasti, eli tekemällä oikeita asioita oikealla tavalla. Muutoksella taas tuodaan esille markkinaympäristössä tapahtuvaa jatkuvaa muutosta ja stimuloidaan yksilöiden kykyä toiminnan kehittämiseen ja muutoksiin sopeutumiseen. Yritystoiminnassamme korostuu myös työntekijöiden vapaus tehdä päätöksiä ja suunnitella omaa työtään, mikä toisaalta edellyttää vastuun kantamista omista päätöksistä ja työtehtävistä.

Panostamme myös henkilökuntamme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen erilaisten koulutusten kautta, jotta kykenemme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Panostamme paljon myös työntekijöidemme työssä viihtymiseen ja hyvän yhteishengen ylläpitämiseen, mikä toivottavasti näkyy asiakkaidemme silmissä ystävällisenä ja asiallisena palveluna sekä iloisina kasvoina kaikissa tilanteissa.