Tehniline tugi
  • Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Tehniline tugi

Triolabi tarnitud seadmete hoolduse ja tehnilise toega tegelevad üle Eesti meie kogenud hooldustehnikud. Nende tööülesannete hulka kuulub nii seadmete ennetav korraline hooldus kui ka võimalike rikete kõrvaldamine. Peale selle pakub meie tehnilise toe osakond tasuta telefonituge.

Meie hooldustehnikud on läbinud seadmete tootjate korraldatud või firmasisese väljaõppe, mis võimaldab neil pakkuda meie poolt paigaldatavatele seadmetele tehnilist tuge. Meie tehnikud on valmis kliente aitama meie kaudu hangitud seadmete osas.

Võimalikud probleemsituatsioonid lahenevad tihti juba telefoni teel meie hooldustehnikutega vesteldes, kuid vajadusel saab neid ka operatiivselt kohale kutsuda, helistades tehnilise toe numbril +372 53 488 040.

ISO 9001:2008 sertifikaat hõlmab mõistagi ka meie tehnilise toe pakutavaid teenuseid. Tänu sellele võivad kliendid olla kindlad, et pakume neile kõrgel tasemel hooldusteenust ning järgime nii korralise hoolduse tegemisel kui ka võimalike rikete kõrvaldamisel seadmete tootjatelt saadud juhiseid. Lisaks jälgime regulaarsete kliendirahulolu küsitluste abil hooldusteenuste taset ning täiustame teenuseid vastavalt klientide soovidele ja vajadustele.