Triolab Baltic OÜ missioon on olla läbipaistva tegevuse toeks
  • Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Ettevõtte filosoofia

Meie firmakultuuri ja filosoofia aluseks on AddLife kontserni viis põhiprintsiipi:

Lihtsus, tõhusus, otsustusõigus, vastutus ja valmisolek muutusteks

Asju püütakse ajada võimalikult lihtsalt, ilma tarbetu bürokraatiata, kuid samas efektiivselt, ehk tehes õigeid asju õigel viisil. Muutmisvalmidusega rõhutatakse pidevaid muutusi turukeskkonnas ning stimuleeritakse inimeste võimet tööalaselt areneda ja muutustega kohaneda. Äritegevuses on olulisel kohal ka töötajate vabadus otsustada ja oma tööd ise planeerida, mis teisalt eeldab oma otsuste ja tööülesannete eest vastutamist.

Samuti investeerime mitmesuguste koolituste kaudu töötajate ametioskuste pidevasse arendamisse, et saaksime pakkuda klientidele senisest veelgi paremat teenindust. Paneme palju rõhku ka töötajate heaolule tööl ja hea atmosfääri säilitamisele, millest meie klientidele annavad loodetavasti tunnistust sõbralik ja asjalik teenindus ning rõõmsad näod olenemata olukorrast.