Pidev kvaliteedi tõstmine on aluseks kogu Triolab Grupi tegevusele
  • Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Kvaliteet

Kvaliteet on oluline kogu meie tegevuses. Meie tootevalik esindab nii kvaliteedi kui ka tehniliste omaduste poolest oma ala tippu. Lisaks püüdleme selle poole, et kõik protsessid oleksid loogilise ülesehitusega ja läbimõeldud ning tegevus võimalikult veatu.

Jälgime pidevalt ärikeskkonda ja ametlikes nõuetes tehtavaid muudatusi ning täiustame kvaliteedi jätkuva arendamise nimel pidevalt tööprotseduure. Püüame tegutseda võimalikult kliendisõbralikult ja -keskselt ning korraldame regulaarselt kliendirahulolu küsitlusi, et mõõta klientide rahulolu meie tegevusega. Küsitluste tulemusi analüüsitakse ja nende põhjal tehakse tööpõhimõtetes vajalikke muudatusi klientide rahulolu suurendamiseks või säilitamiseks. Peale selle on kõigil töötajatel võimalus teha parandusettepanekuid ja seeläbi osaleda kvaliteedisüsteemi edasiarendamises.

Tegevuse jätkuva täiustamise ja aktiivse kvaliteeditöö kinnitusena andis Det Norske Veritas meie tegevusele ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaadi.

Meie ettevõte lähtub säästvale arengule tuginevatest keskkonnapõhimõtetest ning peale selle kohaldame oma tegevuses AddLife- kontserni eetilise äri tegevusjuhendit Code of Conduct.

Tänu kõigi nende tegurite koosmõjule oleme oma klientidele usaldusväärseks koostööpartneriks.