Triolab Baltic

Triolab Baltic OÜ ir specializēts uzņēmums, kas darbojas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un sadarbībā ar Triolab Oy atbild par diagnostikas iekārtu un piederumu pārdošanu, kā arī produktu un tehnisko atbalstu. Mūsu birojs atrodas Tallinā (Igaunijā).

Sadarbībā ar savu Ziemeļvalstu meitasuzņēmumu mēs aptveram kopumā astoņas tirgus teritorijas: Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Dāniju, Islandi, Igauniju, Latviju un Lietuvu.