Triolab Baltic OÜ uzņēmuma filozofija caurskatāmas darbības atbalstam
  • Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Uzņēmuma filozofija

Triolab uzņēmuma filozofijas pamatā ir AddLife grupas četri pamatprincipi:
vienkāršībaatbildībanodošanāsnovatorisms.

Triolab lietas tiek kārtotas vienkārši un efektīvi, izvairoties no liekas birokrātijas. Darbības vadībā tiek akcentētas tirgus vides pastāvīgās izmaiņas, indivīdi vēlas panākt darbības attīstību, kā arī spēju pieņemt izmaiņas.
Uzņēmuma darbībā tāpat tiek akcentēta darbinieku brīvība pieņemt lēmumus attiecībā uz savu darbu, kā arī to plānot.

Triolab iegulda personāla kompetenču pastāvīgā attīstībā, piemēram, ar dažādu apmācību palīdzību. Viens no uzņēmējdarbības centrālajiem mērķiem ir vispusīgas un kvalitatīvas klientu apkalpošanas pieredzes izveidošana, tāpat arī darbinieku prieks par savu darbu un laba komandas gara uzturēšana.