Triolab Oy

Triolab Oy on vuonna 1986 perustettu kliinisen diagnostiikan, lääke- ja luonnontieteellisen tutkimuksen sekä teollisuuden tuotteiden myyntiin ja tekniseen tukeen erikoistunut suomalainen asiantuntijayritys. Tällä hetkellä Triolabin palveluksessa on lähes 50 henkilöä, ja sen liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa.

Yrityksen pääkonttori ja varasto sijaitsevat Turussa ja aluetoimistot Helsingissä ja Tampereella. Lisäksi Triolab tekee tiivistä yhteistyötä Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivan Triolab Baltic OÜ:n kanssa.

Triolab kuuluu ruotsalaiseen, Tukholman pörssissä noteerattuun AddLife-konserniin. Yhdessä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa toimivien sisaryritystensä kanssa se on yksi alan johtavista jakelijoista Pohjoismaissa.

Kaikki Triolabin myyjät ovat koulutettuja asiantuntijoita, jotka toimivat asiakkaan tukena tuotteiden käytössä. Myyjien lisäksi teknisen tuen henkilökunta on aina apuna laitteiden huolto- ja ongelmatilanteissa.

Yritysfilosofia

Yrityskulttuurimme ja -filosofiamme perustuu AddLife-konsernin neljään perusperiaatteeseen:

Yksinkertaisuus, vastuullisuus, sitoutuminen ja innovaatio

Teemme asiat yksinkertaisesti ja tehokkaasti turhaa byrokratiaa välttäen. Toiminnan johtamisessa painotamme markkinaympäristössä tapahtuvaa jatkuvaa muutosta, yksilöiden halua toiminnan kehittämiseen sekä kykyä sopeutua muutoksiin. Yritystoiminnassa korostamme myös työntekijöiden vapautta tehdä työtään koskevia päätöksiä sekä vastuuta oman työn suunnittelusta.

Panostamme henkilökunnan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen muun muassa erilaisten koulutusten avulla. Kokonaisvaltaisen, laadukkaan asiakaspalvelukokemuksen tuottaminen on yritystoimintamme keskeisimpiä tavoitteita, kuten myös työntekijöiden työssä viihtyminen sekä hyvän yhteishengen ylläpitäminen.