Laatu ja vastuu - Triolab
  • Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Laatu ja vastuu

Laatu koskettaa koko toimintaamme. Pyrimme rakenteellisesti loogisiin prosesseihin ja mahdollisimman virheettömään toimintaan. Tuotevalikoimamme edustaa alansa kärkeä.

Seuraamme toimintaympäristössämme ja viranomaisvaatimuksissa tapahtuvia muutoksia. Pyrimme toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja –keskeisesti ja mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme säännöllisesti toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Yrityksellämme on oma kestävään kehitykseen perustuva ympäristöpolitiikka, ja lisäksi noudatamme toiminnassamme AddLife-konsernin eettisen liiketoiminnan Code of Conduct –ohjeistusta.

Osoituksena toimintamme jatkuvasta parantamisesta ja aktiivisesta laatutyöstä Det Norske Veritas on myöntänyt toiminnoillemme ISO 9001:2015 –laatusertifikaatin.

Asiakastyytyväisyys

Pyrkimyksenämme on kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti. Asiakastyytyväisyyttä mitataan viikoittain lähetettävillä, käyntityyppiin kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Jokaisesta saamastamme vastauksesta lahjoitamme yhden euron vaihtelevaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Yritysvastuu

Kiinnitämme huomioita toimintamme yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Vastuullinen toiminta on luonnollisena osana jokapäiväistä toimintaamme.

Vastuullinen toiminta

Toimintamme perustuu tiiviisiin ja kestäviin suhteisiin asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on olla uskottava, pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani. Toiminnassamme on keskeistä pyrkimys kestävään ja terveeseen kehitykseen.

Tuemme muun muassa YK:n Global Compact -aloitetta, ILO:n perussopimuksia ja monikansallisille yrityksille tarkoitettuja OECD:n suuntaviivoja. Nämä periaatteet ovat eettisen liiketoimintamme ja toimintaohjeidemme (Code of Conduct) perustana. Noudatamme toiminnassamme myös Sailab – MedTech Finlandin eettisiä ohjeita.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristönäkökulmat otetaan huomioon niin suuremman luokan linjauksissa kuin jokapäiväisissä rutiineissakin.

Ympäristöpolitiikkamme heijastaa konsernin pyrkimystä kestävään kehitykseen ja ympäristön suojeluun. Teemme aktiivisesti töitä konsernin suorien ja välillisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kiertokulkuajattelu ja luonnonvarojen säästäminen ovat konsernin toiminnan tärkeitä lähtökohtia.

Lue lisää: Ympäristöpolitiikka ja yritysvastuu Triolab.pdf