• Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Hemosonics Quantra

Vuotavan potilaan oikein kohdennettu hoito

Leikkausten, traumojen ja synnytysten seurauksena syntyvä runsas verenvuoto on haasteellinen tilanne, jonka nopea ja oikein kohdennettu hoito edellyttää tarkkaa tietoa vuodon perimmäisestä syystä: onko vuoto kirurgista, tai jokin hemostaasin häiriö. Oikein kohdennettu ja ajoitettu hoito vähentää komplikaatioita, parantaa hoitotuloksia sekä tuo kustannussäästöjä turhilta hoidoilta vältyttäessä.

COVID-19-infektion mahdollisesti aiheuttamia hyytymishäiriöitä voi olla mahdollista seurata nopeasti ja turvallisesti Quantralla. Lisää koronavirusaiheista tietoa Hemosonicsin esitteessä.

Yhdysvaltalaisen Hemosonicsin valmistama Quantra tarjoaa vuotavan potilaan hoidon kannalta kliinisesti merkittävät tulokset jopa alle 15 minuutissa näytteenotosta helposti ymmärrettävässä muodossa. Vieritestilaitteeksi suunniteltu Quantra on erittäin helppokäyttöinen ja sijoitettavissa potilaan välittömään läheisyyteen. Menetelmä ei vaadi lainkaan pipetointia vaan kaikki analyysit tapahtuvat suljetussa testikasetissa. Etänäyttöjärjestelmän avulla analyysin tulokset ovat reaaliaikaisesti käytettävissä myös muissa sairaalan toimipisteissä ja valmiit tulokset ovat siirrettävissä automaattisesti suoraan potilastietojärjestelmään (LIS/HIS) standardoitujen tietoliikenneprotokollien avulla.

Uusinta teknologiaa Ultraääniteknologiaan (SEER; sonoreometria) perustuva analyysimenetelmä on herkkyydeltään ja toistettavuudeltaan erittäin korkeatasoinen
 
Laadukkaat helppolukuiset tulokset Helposti tulkittavassa muodossa olevat tulokset korreloivat hyvin mm. perinteisten viskoelastisten (ROTEM, TEG) tulosten kanssa
 
QPlus-kasetti: Hyytymän kehittyminen ja laatu sekä hepariinivaikutuksen osoitus. Käyttöalueina mm. sydänleikkaukset ja muut tilanteet, joissa käytetään hepariinia. Clot time (CT)

Heparinase Clot Time (CTH)

Clot Time Ratio (CTR)

Clot Stiffness (CS)

Platelet Contribution to CS (PCS)

Fibrinogen contribution to CS (FCS)

 
QStat-kasetti: Hyytymän kehittyminen ja laatu sekä hyperfibrinolyysin osoitus. Käyttöalueina mm. traumat, tehohoito ja  maksansiirto. Clot time (CT)

Clot Stiffness (CS)

Platelet Contribution to clot stiffness (PCS)

Fibrinogen contribution to clot stiffness (FCS)

Clot Stability to Lysis (CSL)

 

Kooste uuteen koronavirukseen liittyvistä tuotteista ja uutisista.

Yhteystiedot

Anssi Asu
Anssi Asu
Tuotepäällikkö