Spark Cyto -kuvantava monileimalukija - Triolab
  • Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Spark Cyto -kuvantava monileimalukija

Tecanin Spark Cyto on dynaamisiin mittauksiin kykenevä kuvantava monileimalukija, joka mahdollistaa solututkimuksen tekemisen tavanomaisia menetelmiä monipuolisemmin ja nopeammin. Spark Cyto tekee mm. reaaliaikaista fluoresenssikuvantamista sekä monia sytometrisiä analyysejä ja yhdistää kvalitatiiviset sekä kvantitatiiviset tulokset ainutlaatuisiksi kokonaisuuksiksi.

Spark Cytolla voi kuvata yhdellä kertaa koko 96- tai 384 -kuoppalevyn kuopan hyödyntämällä kameran laadukasta suurennosta sekä neljää fluoresenssikanavaa. Lisäksi laitteessa on markkinoiden laadukkaimmat mittausteknologiat sekä Bright field -kuvantaminen.

Spark Cytolla automatisoit ja vakioit tutkimuksesi ja varmistat, että yhtään merkittävää solutapahtumaa ei jää havainnoimatta. Solujen kasvatus ja inkubaatio tapahtuvat laitteessa inkubaattorin kaltaisissa kasvatusolosuhteissa. Lämpötila, kaasut sekä kosteuspitoisuus on määritettävissä tarkoitukseen sopiviksi ja mittaukset voi ajastaa tapahtuviksi tietyssä kohtaa solukasvatusta. Lisäksi haluttujen yhdisteiden lisääminen kuoppalevylle, kuten myös kuvantaminen ja analyysit, voidaan automatisoida tapahtuvaksi halutulla hetkellä.

Spark Cytolla vältät aikaa ja rahaa vievät uusintatutkimukset, sillä tutkimuksen pituudesta riippumatta se havainnoi kaikki solut ja niissä tapahtuvat muutokset jokaisessa kuopassa – koko tutkimuksen ajan.

Lue täältä, kuinka COVID-19-epidemia konkretisoi virustutkimuksen merkityksen. Täällä Tecan puolestaan kertoo, kuinka Spark Cyto auttaa SARS-CoV-2-tutkimuksissa.

Yhteystiedot

Anna Paaso
Anna Paaso
Tuotepäällikkö