AddLife-konserni

AddLife-konserniin kuuluu noin 25 tytäryhtiötä. AddLifeen kuuluvat yritykset toimivat pääosin pohjoismaisilla Life Science -markkinoilla, joilla keskitytään pääosin valikoituihin diagnostiikan, lääketieteellisen teknologian, biolääketieteen tutkimuksen ja laboratorioanalyysien niche-alueisiin.

AddLifella on kaksi liiketoimialuetta: Labtech ja Medtech. Labtech keskittyy diagnostiikkaan, biolääketieteelliseen tutkimukseen ja laboratorioanalyyseihin, Medtech lääketieteelliseen teknologiaan. Pohjoismaisten markkinoiden lisäksi Addlifella on pienimuotoisempaa toimintaa myös muualla Euroopassa Saksassa, Benelux-maissa, Virossa ja Italiassa.

AddLife etsii jatkuvasti uusia Life Science -yrityksiä vahvistamaan yhtiön toimintaa ja tuomaan lisäarvoa asiakkaille uusien tuotteiden tai markkinasegmenttien kautta.

AddLife-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Stockholm ‑pörssissä.

Tutustu AddLifeen tarkemmin täällä.