Abacus Diagnostica

Tuoteryhmä:

Molekyylidiagnostiikka (mikrobiologia)

Tuotteet:

Nopeat määritysmenetelmät mm. patogeenien identifiointiin

Kotimaa:          

Suomi

Internet-sivut: 

www.abacusdiagnostica.com

Abacus Diagnostica on suomalainen diagnostiikkayritys, jonka ainutlaatuiset ja teknologisesti edistykselliset tuotteet perustuvat patenteilla suojattuihin, Turun yliopiston biotekniikan laitoksella tehtyihin innovaatioihin. Abacuksen keskeisenä tuotteena on Genomera CDX™, nopeaan, robustiin ja täysin automatisoituun PCR-teknologiaan perustuva järjestelmä mm. erilaisen patogeenien, kuten MRSA-bakteerin, identifiointiin kliinisistä näytteistä.