Siirry sisältöön

TA-8V-tromboaggregometri

Trombosyyttifunktio-määritysten kultainen standardi

TA-8V on tarkoitettu trombosyyttien funktiotutkimuksiin. Menetelmä perustuu absorbanssin muutokseen näytesuspensiossa, kun siihen lisätään trombosyyttien toimintaa aktivoivia agonisteja.

Trombosyyttitutkimusten referenssimenetelmä

Markkinoilla on useita menetelmiä trombosyyttien funktion tutkimuksiin. Vain optiseen, absorbanssin muutokseen perustuvat menetelmät ovat kuitenkin riittävän herkkiä osoittamaan pienetkin muutokset trombosyyttien toiminnassa. Diagnostica Stagon TA8V (ja pienempi malli TA-4V) hyödyntää mittausmenetelmässään infrapuna-aallonpituutta, minkä vuoksi näytteen taustavärit kuten hemolyysi tai ikterus eivät haittaa analyysin suorittamista.