Siirry sisältöön

SDMA-testi kertoo munuaisten toiminnasta

SDMA eli symmetrinen dimetyyliarginiini toimii spesifisenä munuaisten toiminnan biomarkkerina. SDMA-määritystä voi käyttää osana munuaisten toimintahäiriöiden diagnosointia.

SDMA eli symmetrinen dimetyyliarginiini toimii spesifisenä munuaisten toiminnan biomarkkerina. SDMA poistuu miltei kokonaan munuaisten kautta ja sen pitoisuusmuutosten on todettu korreloivan erittäin hyvin munuaiskerästen suodatusnopeuden (glomerular filtration rate, GFR) kanssa. Humaanilääketieteessä GFR-mittausta pidetään niin sanottuna kultaisena standardina munuaisten toimintaa arvioitaessa, mutta eläinlääketieteeseen GFR-mittaus ei käytännön syistä sovellu. Näin ollen eläinlääketieteessä SDMA-määritystä olisi suositeltavaa* käyttää osana munuaisten vajaatoiminnan (chronic kidney disease, CKD) ja muiden munuaisten toimintahäiriöiden diagnosointia.

Veren SDMA-pitoisuuden on todettu kohoavan jo ennen kuin munuaisten toimintahäiriö näkyy kreatiniiniarvossa. SDMA-pitoisuus alkaakin useimmiten kohota jopa jo siinä vaiheessa, kun munuaisten toimintakapasiteetista on menetetty vasta 25-30 %. Vastaavasti veren kreatiniinipitoisuus kohoaa selvästi vasta siinä vaiheessa, kun jopa 75 % munuaisten toimintakapasiteetista on jo menetetty.

SDMA-pitoisuuteen eivät vaikuta eläimen lihasmassa tai muut sairaudet, eivätkä mahdolliset lääkitykset, mikäli ne eivät vaikuta munuaiskerästen suodatusnopeuteen. Näin ollen SDMA on spesifinen nimenomaan munuaisten toiminnalle. Toiminnallisena mittarina SDMA-määrityksen avulla ei kuitenkaan pystytä erottamaan akuuttia munuaisvauriota (Acute Kidney Injury, AKI) kroonisesta munuaissairaudesta. Arvioitaessa munuaisten toimintaa kokonaisvaltaisesti, tulisi veri- ja virtsanäytteistä tutkia aina myös muut munuaisten toiminnasta kertovat markkerit.

*International Renal Interest Societyn (IRIS) suositus.

SDMA-testi on saatavilla Eurolyser Cube-Vet -laitteelle sekä sen edeltäjälle Eurolyser Solo -laitteelle. Testin käyttöönotto ei edellytä laitteen ohjelmistopäivitystä, mikä käytössä on jo uusin ohjelmistoversio.

Yhteyshenkilöt

Aiheeseen liittyvät tuotteet