Siirry sisältöön

Eri koronavirus-testimenetelmistä

Uuden koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttaman COVID-19-taudin diagnosoimiseksi on kehitetty lukuisia menetelmiä. Useimmat niistä perustuvat joko viruksen osien tai ihmisen virukselle muodostamien vasta-aineiden osoittamiseen näytteestä.

Uuden koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttaman COVID-19-taudin diagnosoimiseksi on kehitetty lukuisia menetelmiä. Useimmat niistä perustuvat joko viruksen osien tai ihmisen virukselle muodostamien vasta-aineiden osoittamiseen näytteestä. Testeiltä vaaditaan tarkkuutta, koska tämän uuden koronaviruksen lisäksi muitakin lievempiä hengitystieinfektioita aiheuttavia koronaviruksia on olemassa.

Koronaviruksen geneettisen materiaalin osoittaminen näytteestä (PCR)

Uuden koronaviruksen koko perimä on sekvensoitu eli selvitetty. Sen perusteella on pystytty kehittämään uusia menetelmiä, jotka osoittavat, löytyykö näytteestä yhtä tai useampaa kyseisen viruksen geeniä.

Menetelmien antama positiivinen tulos viittaa siihen, että virusta on elimistössä aiheuttamassa potilaalla havaittuja oireita. Useamman eri geenin käyttäminen kohteena varmistaa, että kyseessä on juuri SARS-CoV-2-virus.

Koronaviruksen rakenneosien osoittaminen näytteestä (antigeenit)

Geneettisen materiaalin lisäksi virus koostuu myös muista osista. Osa menetelmistä kohdistaakin huomionsa viruksen rakenteellisiin osiin ja havaitsee, onko näytteessä SARS-CoV-2:lle tunnusomaisia rakenteita.

Näistäkin menetelmistä saatu positiivinen tulos kertoo viruksen todennäköisestä läsnäolosta elimistössä. Testin on tärkeä olla spesifinen juuri tutkittavan viruksen osille, eli sen pitää tunnistaa SARS-CoV-2, mutta olla hälyttämättä muista samankaltaisista viruksista.

Ihmisen koronavirusvasta-aineiden osoittaminen näytteestä (vasta-aineet)

Virusinfektion kohteeksi joutuneen ihmisen elimistö alkaa parissa viikossa muodostaa vasta-aineita taudin torjumiseksi. Osa testeistä pyrkiikin osoittamaan, löytyykö näytteestä tiettyä virusta kohtaan muodostettuja vasta-aineita.

Näiden testien positiivinen tulos kertoo, että ihminen on jossain vaiheessa elämäänsä kohdannut kyseisen viruksen. Sen perusteella ei voi tietää, sairastaako ihminen tautia parhaillaan. Näidenkin testien spesifisyys on tärkeää, jotta tiedetään, onko ihminen sairastanut juuri SARS-CoV-2:n aiheuttaman COVID-19-taudin eikä jonkun samankaltaisen viruksen aiheuttaman taudin.

Yhteyshenkilöt

Aiheeseen liittyvät tuotteet