Siirry sisältöön

Bionano Ionic -nukleiinihappojen eristysjärjestelmä

Korkealaatuinen nukleiinihappojen eristys haastavista näytteistä

Ionic-eristysjärjestelmä käyttää isotakoforeesia (ITP) genomisen DNA:n ja RNA:n eristykseen, puhdistukseen ja konsentroimiseen soluista, kudoksista ja FFPE-näytteistä. ITP erottelee ja konsentroi nesteessä olevia varautuneita molekyylejä niiden elektroforeettisen liikkuvuuden perusteella. Sähkövirta erottelee nukleiinihapon sen natiivimuodossa Ionicin chipillä. Näytteiden käsittelyyn kuluva käsityövaiheiden kesto on vain muutamia minuutteja näytettä kohti.

 • Korkeampi nukleiinihapposaanto: ei kiinteisiin pintoihin kiinnittymiseen perustuviin eristysmenetelmiin liittyvää näytemateriaalin hävikkiä
 • Suoraviivainen työnkulku: ei beadejä tai kolumneja, eikä toistuvia pesuvaiheita
 • Helppokäyttöiset Ionic-chipit
 • Vähemmän nukleiinihappojen fragmentoitumista: ei korkean suolapitoisuuden pesupuskureita tai orgaanisia liuottimia

DNA-eristys FFPE-näytteistä

 • 4,5 x parempi DNA-saanto
 • No recovery bias

RNA-eristys FFPE-näytteistä

 • 2,5 x parempi RNA-saanto
 • Jopa 100 x parempi miRNA-saanto

DNA- ja RNA-eristys FFPE-näytteistä

 • Yhtäaikainen DNA- ja kokonais-RNA-eristys

DNA-eristys tuoreesta tai pakastetusta kudoksesta 10 µg:sta lähtien

 • 3,5 x parempi saanto

DNA-eristys 10 solusta aina 5 miljoonaan soluun

 • 2-4 x parempi saanto valkosoluille/PBMC-soluille
 • 1,4 x parempi saanto viljellyille/sortatuille soluille

Tuote on saatavilla näissä maissa:

 • Suomi
 • Viro
 • Latvia
 • Liettua

Yhteyshenkilöt