Siirry sisältöön

Bruker MALDI ja IR Biotyper -massaspektrometrit

Tunnistaa mikrobit nopeasti ja helposti laadusta tinkimättä

Laadukkaiden laitteiden valmistajana tunnettu Bruker on kehittänyt molekyylipohjaisen, massaspektrometrisen tunnistusmenetelmän, joka mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman analyysin kuin perinteiset mikrobien tunnistuksessa käytetyt menetelmät.

MALDI Biotyper®

MALDI Biotyperin (MBT) avulla mikrobien tunnistus on tehokasta: lajitason tulos saadaan minuuteissa. MBT on helppokäyttöinen ja tehokas teknologia mikrobiologian laboratorioon.

Kliinisen mikrobiologian laboratoriossa bakteerikasvatuksesta tehtävä mikrobin tunnistus on mahdollista minuuteissa luotettavasti MBT:n avulla. MBT:n mikrobi-ID-tulos mahdollistaa potilaan diagnosoinnin ja hoidon kohdentamisen oikein ja kustannustehokkaasti.

Laajan sovellettavuutensa, nopeutensa ja alhaisten käyttökustannustensa vuoksi MBT sopii erinomaisesti mikro-organismien tunnistamiseen. MALDI-TOF MS määrittää mikrobin yksilöllisen proteomisen sormenjäljen ja tunnistaa mikro-organismin vertaamalla sitä laajaan viitekirjastoon. Viitekirjaston jatkuva laajentaminen ja päivittäminen varmistaa, että uudet mikro-organismit voidaan tunnistaa luotettavasti.

IR Biotyper®

Helppo, nopea ja tehokas ratkaisu mikrobikantojen tyypitykseen. IR-Biotyper mahdollistaa sairaalahygieenisen tarkastelun ja infektiokontrollin etenkin sairaalainfektiossa. Myös sovellukset mm. elintarviketeollisuudessa hyötyvät kantojen tyypitysmahdollisuudesta IR-Biotyperin avulla.

Uusi MBT Compass HT IVD -ohjelmisto

 • Nopeuttaa tulosten saamista: jopa 600 näytteen analysointi tunnissa
 • IDealTune™-ominaisuus optimoi laitteen toimintavarmuuden

Tunnistus jopa 15 minuutissa suoraan positiivisesta veriviljelynäytteestä. Sepsityper-moduuli huomioi näytemateriaalin aiheuttamat haasteet ja antaa luotettavan tuloksen.

 • Sepsityper kit -reagenseilla helppo työnkulku
 • Saatavilla IVD- ja RUO-vaihtoehdot

Laitteiston moduuli, jonka lisää sienien tunnistusmahdollisuuksia. MBT Filamentous Fungi Libraryn avulla tunnistetaan yli 200 lajia/lajiryhmää. Soveltuu sekä nestemäisellä että kiinteällä alustalla kasvatettujen sienten tunnistukseen.

 • Saatavilla RUO- ja IVD-vaihtoehdot
 • Uudella MyT-näytteenkäsittelyllä siirrostus suoraan agar-maljalta näytelevylle

MBT Mycobacteria -moduulit laajentavat mykobakteerien tunnistusmahdollisuuksia merkittävästi. Tietokannassa on katettu kaikkiaan 182 mykobakteeria tunnetuista 201 mykobakteerista. Soveltuu sekä nestemäisellä että kiinteällä alustalla kasvatettujen mykobakteerien tunnistukseen.

 • Mycobacteria kit IVD -reagensseilla helppo työnkulku

MBT Subtyping moduulin avulla mikro-organismien identifiointi tarkemmin on mahdollista.

 • Läheisten lajien erottelu
 • Antibioottiresistenssimarkkereiden havaitseminen
 • Saatavilla IVD- ja RUO-vaihtoehdot

MBT STAR-BL -moduuli laajentaa MBT:n mahdollisuuksia pelkästä mikrobien tunnistuksesta myös antibioottiherkkyyden havainnointiin. MBT STAR-BL -moduulit mahdollistavat nopean ja tarkan β-laktamaasiaktiivisuuden analysoinnin. Tämän testaaminen MBT STAR®-Carba ja MBT STAR®-Cepha -testien avulla vie noin 1 tunnin. Karbapenemaasi- ja kefalosporinaasiaktiivisuuden muutokset voidaan havaita joko maljalta otetusta kasvatuksesta tai Sepsityper-kitin pelletistä.

 • Saatavilla IVD- ja RUO-vaihtoehdot

MBT Explorer -moduulin avulla voi tehdä oman mikrobikirjastotietokannan. Moduulissa on mukana myös bioinformatiikka- ja tilastotiedeanalyyseja mahdollistavia työkaluja.

 • Saatavilla vain RUO-vaihtoehto
 • MBT Biotarget 96 -keraamiset näytelevyt tuovat tehoa työskentelyyn. Jokainen näytepaikka saadaan käyttöön, eikä näytelevyjen puhdistukseen kulu aikaa.
 • Helppokäyttöiset reagenssit HCCA Matrix ja Bacterial Test Standard (BTS) varmistavat laadukkaat tulokset
 • MBT Pilot® auttaa ohjaamaan näytteiden siirtoa näytelevylle
 • MBT Galaxy® automatisoi matriksin ja muurahaishapon annostelun näytelevylle sekä luo optimaaliset olosuhteen näytelevyn kuivumiseen
 • MBT FAST™ Shuttle IVD luo optimaaliset olosuhteen näytelevyn kuivumiselle

Tuote on saatavilla näissä maissa:

 • Suomi
 • Latvia
 • Liettua

Yhteyshenkilöt