Siirry sisältöön

Invivoscribe PCR/CE-verisyöpätestit

Standardisoidut työkalut lymfoproliferatiivisten sairauksien tunnistamiseen, luokitteluun ja seurantaan

Invivoscribe tarjoaa tuotteita leukemioiden, lymfoomien sekä muiden lymfoproliferatiivisien sairauksien tunnistamiseen, luokitteluun ja seurantaan. Tuotteet käsittävät reagensseja ja kontrolleja sekä T- että B-solujen klonaalisuusmäärityksiin ja verisyöpäepäilyissä kliinisesti relevanttien translokaatio- ja geenimutaatiotestaukseen. Invivoscribe tekee tiivistä yhteistyötä EuroClonality-ryhmän kanssa, ja on BIOMED-2-ryhmän kehittämien, standardoitujen klonaalisuusreagenssien ainut jakelija. LeukoStrat CDx FLT3 on ensimmäinen AML:n diagnosointiin tarkoitettu IVDR-sertifioitu kitti.

Klonaalisuustestaus

B- ja T-lymfosyyttien molekulaarinen klonaalisuusmääritys on tärkeä työkalu lymfoproliteratiivista sairautta epäiltäessä. Tuotteet tunnistavat klonaalisia B- ja T-solupopulaatioita detektoimalla immunoglobuliini- ja T-solureseptorigeenien geenisegmenttien rekombinaatiota. Verisyövässä kyseisten geenien luonnollinen polyklonaalisuus laskee, kun yhdestä solusta lähtöisin oleva, perimältään yhtenevä valtaklooni yleistyy.

IdentiClone-tuotteet ovat reaaliaikaiseen PCR-teknologiaan perustuvia testejä, jotka on tarkoitettu T- ja B-solugeenien uudelleenjärjestäytymien ja translokaatioiden testaukseen potilailla, joilla epäillään lymfoproliferatiivista sairautta. Tuotteet ovat CE-IVD-merkittyjä ja BIOMED-2-ryhmän kehittämiä ja kliinisesti validoimia.

  • Testin tulokset havainnoidaan kapillaarielektroforeettisella fragmenttikokoerottelulla.
  • Tuoteperhe sisältää tuotteita klonaalisuuden ja somaattisten hypermutaatoiden (SHM) testaukseen.

Saatavilla olevat translokaatiotestit: mm. BCL1/JH, BCL2/JH, PML/RARa

Leukostrat FLT3 -testit on tarkoitettu akuutin myelooisen leukemian (AML) diagnostiikkaan. Mutaatiot FLT3-reseptorissa vaikuttavat AML:n ennusteeseen ja FLT3-mutaatiopositiivisilla potilailla on huonompi vaste kemoterapiahoitoihin. Kitti tunnistaa sekä FLT3-geenissä esiintyvän ITD-mutaation että pistemutaatiot D835 ja I836 kyseisen geenin tyrosiinikinaasidomeenissa (TKD).

LeukoStrat FLT3 Mutation Assay 2.0 on CE-IVD-merkitty PCR-testi FLT3-mutaatioiden detektoimiseen. Tulokset havainnoidaan kapillaarielektroforeettisella kokoerottelulla.

LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay on CE-IVDR-merkitty ja FDA-hyväksytty kitti, joka on tarkoitettu FLT3-mutaatioiden tunnistamiseen ja AML-potilaitten RYDAPT® (midostauriini) tai XOSPATA® (gilteritinib) -lääkehoidon aloittamisen arvioinnin tueksi.

Kitti sisältää analyysiin tarvittavien reaktiopuskureiden lisäksi Taq DNA -polymeraasin ja EcoRV-enstyymin.

Tuote on saatavilla näissä maissa:

  • Suomi
  • Viro
  • Latvia
  • Liettua

Linkit ja dokumentit

Valmistajan tuotesivu

Samankaltaisia tuotteita

Yhteyshenkilöt