Siirry sisältöön

Invivoscribe NGS-verisyöpätestit

Klonaalisuusmääritys ja -seuranta samoilla käsityövaiheilla ja reagensseilla

Invivoscribe tarjoaa NGS-tuotteita leukemioiden, lymfoomien ja muiden lymfoproliferatiivisien sairauksien tunnistukseen, luokitteluun ja seurantaan. NGS-ajoon valmis kirjasto monistetaan kätevästi yhdessä PCR-reaktiossa, jossa geenifragmentteihin liitetään sekä sekvensointialustakohtaiset alukkeet että näytetunnisteet.

Klonaalisuustestaus

B- ja T-lymfosyyttien molekulaarinen klonaalisuusmääritys on tärkeä työkalu lymfoproliteratiivista sairautta epäiltäessä. Tuotteet tunnistavat klonaalisia B- ja T-solupopulaatioita detektoimalla immunoglobuliini- ja T-solureseptorigeenien geenisegmenttien rekombinaatiota. Verisyövässä kyseisten geenien luonnollinen polyklonaalisuus laskee, kun yhdestä solusta lähtöisin oleva, perimältään yhtenevä valtaklooni yleistyy.

LymphoTrack Dx -tuotteita käytetään klonaalisten B- ja T-lymfosyyttipopulaatioiden tunnistamiseen ja seurantaan. Tuotteet ovat CE-IVD-merkittyjä multiplex-PCR-teknologiaan perustuvia testejä, joiden tulokset havainnoidaan uuden sukupolven sekvensoinnilla. Tuotteet ovat yhteensopivia yleisimpien NGS-alustojen kanssa.

  • Testit tehdään yhdessä PCR-reaktiossa, joka sisältää optimoidut multiplex-PCR-reagenssit sekvensointialustakohtaisin adapterein ja tunnistein.
  • Valmistajalta on saatavilla myös analyysiohjelmisto, jolla NGS-raakadata muunnetaan helposti tulkittavaan muotoon.
  • Tuoteperhe sisältää tuotteita klonaalisuuden ja somaattisten hypermutaatoiden (SHM) testaukseen sekä jäännöstaudin (MRD, minimal residual disease) seuraamiseen.

Tuote on saatavilla näissä maissa:

  • Suomi
  • Viro
  • Latvia
  • Liettua

Linkit ja dokumentit

Valmistajan tuotesivu

Tuotteeseen liittyvät artikkelit

Yhteyshenkilöt