Siirry sisältöön

ST Genesia -hyytymisanalysaattori

Trombiinin muodostumisen seuranta reaaliajassa

Diagnostica Stagon valmistama ST Genesia on täysautomaattinen laitteisto trombiinin muodostumisen reaaliaikaiseen seurantaan. Siinä kaikki analyysitapahtumaan liittyvät tekjiät on vakioitu ja automatisoitu toistettavien ja vertailukelpoisten tulosten takaamiseksi. ST Genesiassa on automaattinen pipetointi suoraan primääriputkesta, tulosten normalisointi referenssiplasmaa vastaan, olosuhdekontrollit, LIS-liitäntä sekä useita muita modernin kliinisen analysaattorin ominaisuuksia.

Trombiinianalytiikka tutkimuksesta kliiniseen käyttöön

Veren hyytymistä edeltää pitkä ketju erilaisia entsymaattisia reaktioita hyytymistekjöiden välillä. Näiden reaktioiden lopputuotteena muodostuu aktiivista trombiinia, joka polymerisoi liukoisen fibrinogeenin hyytymää stabiloivaksi fibriiniksi. Monet eri synnynnäiset tai hankinnaiset tekijät, kuten hyytymistekijän puutos tai antikoagulantit voivat vaikuttaa ketjun eri vaiheisiin, millä on lopulta vaikutusta trombiinin muodostumiseen. Trombiinin muodostumisen häiriöt voivatkin johtaa hyytymähäiriöihin tai tukostaipumukseen, joiden perimmäisen syyn selvittäminen ja hoidon seuranta on toisinaan haasteellista perinteisin menetelmin.

Trombiinin muodostumisen tutkimus on ns. globaalia hyytymisanalytiikkaa, koska se ottaa huomioon kaikki hyytymisjärjestelmän osatekijät mittaamalla plasman hyytymispotentiaalia. Trombiinianalytiikka tuo uuden näkökulman näiden tautitilojen tutkimukseen, ja se on siirtymässä hiljalleen myös kliiniseen käyttöön tukos- ja hyytymishäiriöiden analytiikassa.

Trombiinin muodostumisen seuranta on ollut perinteisesti hyvin hankalaa, sillä ympäristöolosuhteiden vakioinnilla on erittäin suuri merkitys analyysin lopputulosten kannalta, eivätkä tulokset ole yleensä olleet vertailukelpoisia sarjojen tai tekopaikkojen välillä. Lämpötilan muutokset, pipetoinnin käsiala, reagenssien valmistustapa ja monet muut tekijät vaikuttavat lopputulokseen herkästi.

Tuote on saatavilla näissä maissa:

  • Suomi
  • Viro

Linkit ja dokumentit

Podcast trombiinin muodostumisesta

Avainsanat

trombiini

Yhteyshenkilöt