Siirry sisältöön

Kuinka laboratorion laitevalinnoilla voi tehostaa tutkimusta

Laboratoriossa tehtävää tutkimustyötä voi edistää järkevillä laitehankinnoilla. Vaikka monet asiat voi tehdä myös käsin, lisää laboratorion automatisointi nopeutta, laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja teollisuuden laboratorioissa tehtäviin tutkimuksiin.

Automaatio vapauttaa laboratorion henkilöresursseja

Hyödyntämällä laboratoriossa automaatiota ja laitteita, jotka tekevät toistuvaa työtä, voidaan saavuttaa monia etuja. Automaatio vapauttaa ennen kaikkea henkilöresursseja muuhun. Koneen voi jättää tekemään mekaanista, toistuvaa työtä tarkasti ja väsymättä, jolloin ihminen voi suunnata aikansa esimerkiksi suunnittelua, tulosten tulkintaa, kirjoittamista ja muihin ajatustyötä vaativiin tehtäviin. Hyvinä automaation esimerkkeinä toimivat pipetointirobotit ja automaattiannostelijat, kuoppalevypesurit sekä kuoppalevylukijat.

Nesteenkäsittelylaite nopeuttaa tutkimusta

Erilaiset nesteenkäsittelylaitteet kykenevät pipetoimaan tai  pesemään kuoppalevyjä moninkertaisesti ihmistä nopeammin. Kone suoriutuu kymmenissä minuuteissa tehtävästä, joka ihmisen tekemänä kestää tunteja. Analyyseistä tuloksiin päästään vikkelämmin tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa saadaan ajettua suurempi määrä näytteitä.

Automatisointi viedään huippuunsa ketjuttamalla useita laitteita (esim. pipetointirobotti, inkubaattori, pesuri ja lukija) yhteen. Käyttäjän ei tarvitse edes olla siirtelemässä kuoppalevyjä laitteiden välillä, vaan koko prosessi voidaan automatisoida tapahtuvaksi työaseman sisällä.

Automatisointi suojelee, säästää ja lisää luotettavuutta

Monotonisesti toistuvat työtehtävät – laboratoriossa tyypillisesti suurien näytesarjojen pipetoinnit – rasittavat tekijäänsä ja altistavat käden ja kyynärvarren rasitussairauksille. Tätä voi välttää jättämällä pitkät, konemaiset työt koneen tehtäväksi. Nesteenkäsittelylaitteet suojaavat ihmistä myös vaarallisilta kemikaaleilta sekä tartuntavaarallisilta näytemateriaaleilta pienentämällä tarvittavien aineiden määrää ja lyhentämällä altistusaikaa.

Eräät nesteenkäsittelyautomaatit hyödyntävät nesteiden pipetoinnissa samankaltaista tekniikkaa, jota käytetään mustesuihkutulostimissa. Siinä ammutaan pieniä nestemääriä nopeasti ja tarkasti haluttuun paikkaan kuoppalevyllä. Tekniikka mahdollistaa ihmisen ulottumattomissa olevien äärimmäisen pienien, jopa pikolitratilavuuksien pipetoinnin. Sen seurauksena reaktioissa tarvittavien reagenssien määrät vähenevät oleellisesti.

Kone jaksaa työskennellä tuntitolkulla herpaantumatta. Pipetointi-, mittaus- ja pesuprosessit toistuvat identtisinä ja tasalaatuisina tunnista toiseen. Tulosten luotettavuus paranee, kun inhimillisten virheiden ja inhimillisen vaihtelun määrä vähentyy.

Yhdistelmälaite on erillisiä analysaattoreita huolettomampi

Analysaattoria, joka sisältää useita lukuteknologioita samoissa kuorissa, kutsutaan yhdistelmälaitteeksi. Esimerkkinä tällaisesta voi mainita kuvantavan virtaussytometrin, joka yhdistää virtaussytometrian kvantitatiiviset tulokset yksityiskohtaisiin kuviin ja mikroskopian avulla tehtäviin havaintoihin. Yhdistelmälaite on usein hankintahinnaltaan halvempi kuin usean erillisen instrumentin hankinta ja sen huolto on vaivattomampaa ja edullisempaa kuin useiden erillisten laitteiden. Yhdistelmälaite vie myös laboratoriossa vähemmän tilaa.

Monileimalukija mahdollistaa pitkät tutkimukset

Tiettyjä tutkimuksia on vaikeaa tai jopa mahdotonta tehdä käsin. Useiden vuorokausien mittaisten yhtäjaksoisten tutkimusten tekeminen ei ihmiseltä onnistu, mutta koneelle se ei ole temppu eikä mikään. Monileimalukijat voivat kyetä pitkiin kineettisiin tutkimuksiin niin, että laite esimerkiksi seuraa kuoppalevyllä tietyn referenssinäytteen tilaa, ja suorittaa etukäteen ohjelmoidun toiminnon (esim. reagenssilisäyksen), kun referenssisolut ovat kasvaneet tiettyyn pisteeseen asti. Halutun aikavälin jälkeen laite mittaa lisäyksen aikaansaaman vasteen.

Monileimalukijan käyttö mahdollistaa kuopan lähes yhtäaikaisen injektoinnin ja mittauksen, mikä manuaalisesti on lähes mahdoton tehtävä. Ihmisen suorittamana mukaan tulee väistämättä myös kuoppakohtaista vaihtelua injektoinnin ja mittauksen välisessä ajassa.

Laboratorion automatisointi tehostaa tutkimusta

Laboratorion toimintojen automatisointi ja laitteiden yhdistäminen tuo valtavasti etuja varsinkin suurien näytemäärien kanssa toimiessa:

 • Hankintakulusäästöt
 • Huoltokulusäästöt
 • Tilankäyttösäästöt
 • Henkilöresurssien vapauttaminen
 • Analyysien nopeuttaminen
 • Inhimillisten virheiden vähentäminen
 • Inhimillisen vaihtelun vähentäminen
 • Työergonomian parantaminen
 • Työturvallisuuden parantaminen
 • Reagenssikulujen pienentäminen
 • Pitkien tutkimusten mahdollistaminen
 • Yhtäaikaisten operaatioiden mahdollistaminen

Aiheeseen liittyvät tuotteet