Siirry sisältöön

Spark Cyto -kuvantava monileimalukija

Levynlukija solukuvantamisella sekä reaaliaikaisella sytometrialla

Tecanin Spark Cyto on dynaamisiin mittauksiin kykenevä kuvantava monileimalukija, joka mahdollistaa solututkimuksen tekemisen tavanomaisia menetelmiä monipuolisemmin ja nopeammin. Spark Cyto tekee mm. reaaliaikaista fluoresenssikuvantamista sekä monia sytometrisia analyysejä ja yhdistää kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tulokset ainutlaatuisiksi kokonaisuuksiksi.

Spark Cytolla voi kuvata yhdellä kertaa koko 96- tai 384-kuoppalevyn yhden kuopan hyödyntämällä kameran laadukasta suurennosta sekä neljää fluoresenssikanavaa. Lisäksi laitteessa on markkinoiden laadukkaimmat mittausteknologiat sekä Bright field -kuvantaminen.

Spark Cyto automatisoi ja vakioi tutkimukset ja varmistaa, että yhtään merkittävää solutapahtumaa ei jää havainnoimatta. Solujen kasvatus ja inkubaatio tapahtuvat laitteessa inkubaattorin kaltaisissa kasvatusolosuhteissa. Lämpötila, kaasut sekä kosteuspitoisuus on määritettävissä tarkoitukseen sopiviksi ja mittaukset voi ajastaa tapahtuviksi tietyssä kohtaa solukasvatusta. Lisäksi haluttujen yhdisteiden lisääminen kuoppalevylle, kuten myös kuvantaminen ja analyysit, voidaan automatisoida tapahtuvaksi halutulla hetkellä.

Spark Cytoa käyttämällä välttää aikaa ja rahaa vievät uusintatutkimukset, sillä tutkimuksen pituudesta riippumatta Spark Cyto havainnoi kaikki solut ja niissä tapahtuvat muutokset jokaisessa kuopassa – koko tutkimuksen ajan.

Tuote on saatavilla näissä maissa:

  • Suomi

Yhteyshenkilöt