Siirry sisältöön

Spark-monileimalukija

Erinomainen suorituskyky ja joustavuus

Uuden sukupolven Spark-lukijassa yhdistyy Tecanin vuosikymmenten kokemus alalta ja moderneimmat teknologiset innovaatiot. Spark-lukijat suunnitellaan käyttäjän tarpeiden mukaisiksi ja ne ovat myöhemmin päivitettävissä uusilla moduuleilla. Tecanin automaatiorobotteihin integroitavissa oleviin lukijoihin soveltuvat 1-1536-kuoppalevyformaatit.

Spark-lukija soveltuu ELISA-mittauksista ja perustutkimuksesta aina kuvantamiseen ja vaativaankin lääkeaineherkkyystestaukseen. Perinteisiin monileimalukijoihin verrattuna Spark tarjoaa ainutlaatuista joustavuutta. Se mahdollistaa mm. pitkäkestoiset kokeet elävillä soluilla ja toimintojen ehdollistamisen.

Mittausmenetelmät

 • Absorbanssin mittaus dedikoidulla High Speed -monokromaattorioptiikalla
 • NanoQuant Plate vaivattomiin nukleiinihappojen pitoisuus- ja puhtausmäärityksiin pienistä näytevolyymeistä
 • Ylä- ja alapuolisen fluoresenssin mittaus
 • Suodin-, monokromaattori- tai molemmat yhdistävä fuusio-optiikka
 • TRF, FRET, TR-FRET, FP
 • Luminesenssin mittaus, monivärimittaukset ja skannaus
 • Alpha Technology

Visualisointi ja solutyöt

Perinteisten mittausmoduulien lisäksi Spark-lukijaan on saatavilla integroitu kamera, jolla onnistuu mm.

 • Solujen automaattinen laskeminen ja viabiliteetin määritys
 • Solujen kuvantaminen ja automaattinen konfluenssin määritys
 • Solujen reaaliaikainen visualisointi

Ympäristöolosuhteet

Erityisesti lämpötilaherkissä kokeissa ja elävillä soluilla työskennellessä mittauksen ympäristöolosuhteilla on merkittävä vaikutus koetuloksiin. Spark-lukija varmistaa kokeen optimaaliset ja tasaiset lämpötila-, kosteus- ja kaasuolosuhteet.

 • Lämmitysmoduulin lisäksi uniikki Te-Cool-viilennysmoduuli, joka mahdollistaa lämpötilakontrollin 18-42 °C:ssa
 • Automaattinen kannennostaja ja nesteen haihtumista estävä humiditeettikasetti
 • Integroitu kaasukontrolli, mahdollistaa hypoksiakokeet (O2 0,1-21 %)
 • Injektorit nesteensekoituksella ja -lämmityksellä

Tuote on saatavilla näissä maissa:

 • Suomi

Yhteyshenkilöt