Siirry sisältöön

Tehokkuutta sepsiksen diagnosointiin

Sepsisdiagnostiikan perinteisten menetelmien rinnalle on tullut uusia ratkaisuja. Niiden ansiosta sepsisdiagnoosin valmistuminen, taudin aiheuttavan mikrobin identifiointi sekä antibioottiherkkyyden määrittäminen käy nopeammin, helpommin ja tarkemmin.

Sepsis on verenkiertoon päässeen mikrobin aiheuttama tulehdusreaktio, joka johtaa elinvaurioon. Sepsikseen liittyy suuri kuolleisuus, ja sen hoito vaatii paljon terveydenhuollon resursseja. Sepsistä sairastava tarvitsee välitöntä hoitoa, ja aiheuttajamikrobi tulee tunnistaa mahdollisimman pian oikein kohdennetun hoidon varmistamiseksi.

Tavoitteena nopea diagnoosi ja tehokas hoito

Potilaan saapuessa otettu veriviljelynäyte osoittautuu positiiviseksi aikaisintaan vuorokaudessa. Jos kyseessä on hiiva tai muu hitaasti kasvava mikrobi – tai jos veressä on jotain mikrobikasvua hidastavaa tekijää (kuten antibioottia), voi positiivista tulosta joutua odottamaan useamman vuorokauden. Viimeaikaiset tekniset ratkaisut nopeuttavat diagnosointia ja antavat lisäinformaatiota oikein kohdennetun hoidon tueksi.

Sepsisdiagnoosi 3-5 tunnissa näytteenotosta

T2Biosystemsin valmistama T2Dx on analysaattori, joka pystyy havaitsemaan mikrobeja suoraan kokoverinäytteestä 3-5 tunnissa ilman edeltävää veriviljelyä. Tarvittaessa näytteestä voi analysoida samaan aikaan bakteereja ja sieniä. Laite tunnistaa kliinisesti merkitykselliset sepsistä aiheuttavat mikrobit.

Jos potilas on saanut antibioottia ennen veriviljelynäytteen ottamista, voi mikrobin kasvu veriviljelyautomaatissa olla hidasta tai inhiboitua, jolloin veriviljely jää negatiiviseksi tai tulos viivästyy merkittävästi. T2Dx:n toimintaan antibioottien läsnäolo näytteessä ei vaikuta, vaan analysaattori tuottaa mahdollisista antibiooteista huolimatta nopeasti luotettavan analyysituloksen.

Mikrobin tunnistus yli 4000 lajin joukosta

Brukerin valmistama MALDI Biotyper -massaspektrometri tunnistaa näytteessä olevan mikrobin sen biomolekyylien tuottaman profiilin perusteella. Tunnistuksen näytemateriaalina voi olla joko yksittäispesäke  maljakasvatuksen jälkeen tai Sepsityper-kitin avulla käsitelty positiivinen veriviljelynäyte. Laajan kirjastonsa ansiosta MALDI tunnistaa tällä hetkellä yli 4000 mikrobilajia erittäin nopeasti. Sen avulla on mahdollista löytää kattavasti muun muassa sepsiksen potentiaaliset aiheuttajat.

Antibioottiherkkyysmääritys 2-4 tunnissa

Positiivisen veriviljelytuloksen jälkeen on potilaan antibioottihoitoa tarkasteltava uudestaan ottaen huomioon havaittu mikrobilaji, antibiootin oikea annostus sekä mahdollinen antibioottiresistenttiys. Gradientechin valmistama QuickMIC-analysaattori tekee antibioottiherkkyysmäärityksen suoraan positiivisesta veriviljelynäytteestä 2-4 tunnissa. Koska analyysia varten ei tarvitse kasvattaa erillispesäkettä maljalla yön yli, tulos saadaan huomattavasti perinteistä laimennossarja- tai kiekkoherkkyysmittausta nopeammin. Mittaus ei myöskään vie henkilöresursseja tai vaadi erityisosaamista.

QuickMIC tuottaa lineaarisen gradientin ansiosta tarkan MIC-arvon, jonka avulla käytetyn antibiootin annostuksen määrittäminen on täsmällisempää. Kun antibiootin annostuksen osalta tiedetään tarkasti, mikä määrä tuottaa halutun vaikutuksen, vähennetään mahdollisten haittavaikutusten ilmenemistä sekä estetään mikrobien antibioottiresistenttiyden kehittymistä.

Sepsisdiagnostiikkaa nopeammin, tarkemmin ja tehokkaammin

Triolabin tuotevalikoima sisältää uusia ratkaisuja sepsisdiagnostiikan perinteisten menetelmien rinnalle usealla eri osa-alueella. Niiden ansiosta sepsisdiagnoosin valmistuminen, taudin aiheuttavan mikrobin identifiointi sekä antibioottiherkkyyden määrittäminen käy nopeammin, helpommin ja tarkemmin. Uusien menetelmien hyödyntäminen säästää terveydenhuollon henkilöresursseja ja ennen kaikkea parantaa potilaan ennustetta.

Yhteyshenkilöt

Aiheeseen liittyvät tuotteet