Siirry sisältöön

Menetelmäkuvaus: Sytotoksisuuden, viabiliteetin ja apoptoosin automatisoitu monitorointi

Tecanin menetelmäkuvauksessa havaittiin muun muassa, että automatisoitu kineettinen analyysi mahdollistaa sytotoksisuuden oikean mittaushetken löytämisen.

Kun tutkitaan eri yhdisteiden eläville soluille aiheuttamia toksisia vaikutuksia, voi biologisesti oikean mittaushetken löytäminen olla haastavaa. Mittauksen tekeminen juuri oikealla hetkellä on kuitenkin oleellista, koska solujen ei-optimaalinen kasvuvaihe voi johtaa virheellisiin tuloksiin.

Koejärjestelyt

Tecanin menetelmäkuvauksessa ”Walk-Away Monitoring of Cytotoxicity, Viability and Apoptosis” esitellään koe, jossa sytotoksisuutta ja viabiliteettia elävissä soluissa seurattiin automatisoidusti Spark-kuoppalevylukijalla. Kokeessa hyödynnettiin laitteen kykyä injektoida näytteisiin automaattisesti 3/7-kaspaasireagenssia tietyn sytotoksisuustason ylittyessä.

Kokeessa arvioitiin myös kuuden kinaasi-inhibiittorin vaikutusta K562-solujen elinkykyyn yhtäjaksoisesti 72 tunnin aikana. Koejärjestelyssä hyödynnettiin kuoppalevylukijan ympäristökontrolliominaisuuksia ja automaattista kannennostajaa.

Tulokset

Kokeessa havaittiin, että pitkä, automatisoitu kineettinen analyysi mahdollistaa sytotoksisuuden oikean mittaushetken löytämisen – helpottaen yhdisteiden toimintamekanismien tutkimista. Alustavien tulosten mukaan muutokset solukalvossa korreloivat havaitun apoptoositason kanssa. Lisäksi havaittiin, että sytotoksisuusmittausta voidaan käyttää määrittämään oikea hetki 3/7-kaspaasireagenssin lisäämiseen tutkimuksissa. Kaspaasi 3/7 -aktiivisuuden kynnysarvo puolestaan korreloi tunnetusti apoptoosia aiheuttavien  yhdisteiden kanssa.

 

Alkuperäisen englanninkielisen menetelmäkuvauksen voi lukea täältä:

Tecan application note: Walk-Away Monitoring of Cytotoxicity, Viability and Apoptosis

Yhteyshenkilöt

Aiheeseen liittyvät tuotteet