Siirry sisältöön

Triolab on varautunut sähkökatkoihin(kin)

Triolabin tuotteita ja palveluja käyttävät mm. lukuisat terveydenhuollon toimijat. Jotta pystymme toimimaan vastuullisesti osana suomalaisen terveydenhuollon ketjua, olemme varautuneet myös mahdollisiin häiriöihin sähkönjakelussa.

Sähkökatkot harvinaisia, mutta mahdollisia

Ankarat luonnonolosuhteet kuten runsaat lumisateet, myrskyt ja ukkoset saattavat aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluun, samaten maanrakennustöiden yhteydessä sattuneet vahingot. Sähköt voidaan hetkellisesti katkaista myös suunnitellusti esimerkiksi rakennustöiden yhteydessä tai jopa sähköpulan tasaamiseksi.

UPSit varmistavat yhteydet

Triolabin omia tietojärjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiä varmistavat keskeytymättömän virransyötön UPS-laitteet, jotka kykenevät ylläpitämään sähkön laatua, vaikka sähköverkossa olisi häiriöitä. Ne tarjoavat myös sähkökatkoksen sattuessa jonkin aikaa virtaa, mutta pitempiaikaiseen ja määrällisesti suurempaan sähköntarpeeseen ne eivät yksin riitä.

Sensorit tarkkailevat varasto-olosuhteita

Triolabin myymistä tuotteista osa vaatii katkeamattoman kylmäsäilytyksen. Varastossamme onkin useita jääkaappeja ja pakastimia, joissa tuotteita säilytetään ennen asiakkaille toimittamista. Varastoa ja sen kylmälaitteita tarkkailevat jatkuvasti tarkat, sähköverkosta riippumattomat sensorit, jotka mittaavat mm. kylmälaitteiden ja pakastimien lämpötilaa sekä varastotilan lämpötilaa ja kosteutta. Olosuhdevalvontajärjestelmä kerää sensorien mittatulokset ja hälyttää heti, jos lukemat poikkeavat tavoitteista.

Varasto vaatii virtaa

Ilman sähköä kylmäkoneet eivät loputtomiin pysty säilyttämään tuotteille määriteltyjä lämpötiloja. Kun Triolabin Turun toimipiste muutti vuonna 2021, rakennettiin teknisen asiantuntijamme Olli-Pekka Halosen aloitteesta uusiin toimitiloihin optio ulkopuoliselle sähkönsyötölle. Kytkentä mahdollistaa tarvittaessa itse tuotetun sähkön käytön varaston kylmäkoneiden ja kaiken muunkin toimintamme varmistamiseksi, mikäli julkisessa sähköverkossa esiintyy häiriöitä.

Yhteyksien pelaaminen ja keskeytyksetön sähkönsaanti on olennaista toiminnan jatkumiselle.Olli-Pekka Halonen

Omaa sähköä generaattorilla

Triolabin sähkönsaannin turvana on generaattori, joka käyttää polttoaineenaan dieseliä ja tuottaa sähköä. Generaattoriin yhdistetty, akkuvarmistettu syötönvaihtokeskus tarkkailee jatkuvasti sähköverkkoa. Jos sähkön tulo keskeytyy yli viideksi sekunniksi, syötönvaihtokeskus käynnistää generaattorin, odottaa kunnes sen tuottama sähkö on hyvälaatuista ja alkaa syöttää generaattorin tekemää sähköä Triolabin käyttöön. Generaattori on mitoitettu mahdollistamaan niin varaston kuin toimiston kaikkien sähkölaitteiden normaalin käytön.

Toiminta jatkuu keskeytyksettä

Triolabin tuotteita käyttävät useat terveydenhuollon toimijat, joiden on pystyttävä luottamaan siihen, että tuotteemme on kuljetettu ja säilytetty valmistajan määrittelemällä tavalla. Sähkönsaannin varmistaminen on osa haluamme kantaa vastuu tuotteidemme toimivuudesta ja toimintamme jatkuvuudesta myös ulkoisten häiriötilanteiden koetellessa.

Yhteyshenkilöt