Siirry sisältöön

Tecan Fluent -pipetointirobotti

Automaattinen nestekäsittelijä lisäämään tuottavuutta ja tarkkuutta

Tecan Fluent -nestekäsittelijä tarjoaa ratkaisun yksinkertaisten nesteensiirtojen automatisoinnista aina monimutkaisten prosessikokonaisuuksien automatisointiin.

Fluent on ihanteellinen laboratorioille, jotka haluavat lisätä tuottavuutta, virtaviivaistaa työnkulkua, optimoida tarkkuutta ja johdonmukaisuutta sekä vapauttaa käyttäjät yksitoikkoisista tehtävistä. Laboratorion automaatio hyödyttää erityisesti genomiikkaa, proteomiikkaa, solubiologiaa, lääkekehitystä ja biopankkitoimintaa.

Nesteenkäsittelytekniikkaa on käytetty menestyksekkäästi automatisoimaan muun muassa näytekäsittelyä PCR:ää tai massaspektrometriaa varten, DNA-eristykseen, ADME-seulontaan sekä 2D- ja 3D-soluviljelyn kloonaukseen, transfektioon ja pesäkepoimintaan.

Korkean suorituskyvyn pipetointi

 • FCA-pipetointikäsi sisältää kahdeksan itsenäistä pipetointikanavaa, joilla nesteensiirto tapahtuu nopeasti putkien, levyjen ja reagenssikaukaloiden välillä
 • Pipetointi syrjättävän ilman tai järjestelmänesteen avulla
 • Pipetointi ilmalla alkaen tilavuudesta 500 nl, ilman kontaktia nesteeseen
 • Pipetointi järjestelmänesteellä 200 nl:sta yli 5 ml:aan
 • Nestepinnan tunnistus 2 µl:sta vesipohjaista nestettä

Helppo ohjelmointi ja käyttö

 • Touch Tools™ -kosketusnäyttö tekee laitteen käytöstä mutkatonta
 • Fluent Control™ -ohjelmisto helpottaa työnkulkujen kustomointia. Se sisältää drag-and-drop-komennot, 3D-työpöydän editoinnin ja 3D-simulaattorin valmiiden protokollien esikatselua varten.
 • Smart Commands -ohjelmointityökalu mahdollistaa pipetointisekvenssien ohjelmoinnin vain yhdellä komentorivillä

Joustavuus

 • Dynamic Deck™ tiiviillä työpöydällä (syvyys 6 levyä tai 32 putkea) mahdollistaa työpöydän uudelleenjärjestelemisen sekunneissa
 • Modulaarisen järjestelmän osia voidaan päivittää laitteen käyttöympäristössä
 • Erilaisia robottikäden tartuntasormia kuoppalevyille, putkille ja pulloille
 • Robottisormien vaihto onnistuu lennosta ajon aikana

Jäljitettävyys

 • Laaja valikoima levyjen ja putkien viivakoodinlukijoita seurannalla, joka yhdistää näytekoodit tuloksiin ja pipetointeihin
 • DeckChek™ ennaltaehkäisee virheet kuten puuttuvat levyt tai väärin ladatut pipetinkärjet
 • Fluent Gx -ohjelmisto säänneltyjen käyttöympäristöjen (kuten GLP, GMP ja QC) vaatimuksiin
YouTube player

Fluent Mix and Pierce -työasema

Kokoveripipetoinnin automatisointiin: Fluent Mix and Pierce -työasema automatisoi haasteelliset ja virheille alttiit manuaaliset työvaiheet kokoveren pipetoinnissa. Työasema mahdollistaa pipetoinnin suoraan vakuumiputkista ilman putkien korkkien poistoa. Tasainen näytteiden 360° sekoitus yhdistettynä tarkkaan pipetointiin vähentää näytteen käsittelystä johtuvaa vaihtelua.

Valmistajan tuotesivu

Frida Reader -lisämoduuli

DNA-kvantifiointi ilman näytehävikkiä: Frida Reader -moduuli Fluent-työasemalle poistaa näytteen kulumisen nukleiinihappojen kvantifiointissa.

Ainutlaatuinen moduuli toimii yhdessä AirFCA-pipetointikäden kanssa. Yhdistelmä mittaa UV-absorbanssiin perustuen nukleiinihappopitoisuuden sekä puhtauden yhdestä näytepisarasta, jolloin harvinaisten ja arvokkaiden näytteiden kulutus vältetään kokonaan. Mittauksen jälkeen näytepisara aspiroidaan takaisin pipetinkärkeen jatkokäsittelyä varten.

Valmistajan tuotesivu

Pickolo-pesäkepoimija

Pickolo™-pesäkepoimija automatisoi työläät ja virheherkät vaiheet kloonauksessa ja solulinjan kehityksen työnkulussa. Pickolo poimii tehokkaasti bakteerien, sienien, levien, hybridooma- ja nisäkässolujen pesäkkeet. Pesäkkeet voidaan valita esimerkiksi värin, koon ja halkaisijan mukaan petrimaljoilta ja SBS-formaatin kuoppalevyiltä.

Tecan ODTC Thermocycler

Genomiikan työnkulut PCR:ään, Sanger-sekvensointiin tai NGS:ään voidaan automatisoida integroimalla työpöydälle INHECOn lämpösyklilaite (on-deck thermocycler, ODTC).

Tuote on saatavilla näissä maissa:

 • Suomi

Yhteyshenkilöt