Siirry sisältöön

Yhdistys terveydenhuollon tukena

Sailab – MedTech Finland ry on yhdistys, joka tavoitteena on jäsenyritystensä kanssa auttaa Suomen terveydenhuoltojärjestelmää tuottamaan parhaita hoitoratkaisuja. Triolab on yritysjäsenyytensä lisäksi myös useamman henkilön voimin mukana yhdistyksen toiminnassa.

Triolab kuuluu Sailab – MedTech Finland ry:hyn – yhdistykseen, jonka tarkoituksena on huolehtia sekä terveysteknologiayritysten että suomalaisten potilaiden eduista. Se pyrkii auttamaan terveydenhuoltojärjestelmäämme tuottamaan laadukkaita, turvallisia ja kustannustehokkaita diagnosointi- ja hoitoratkaisuja.

Terveysteknologiasta apu resurssipulaan?

Ihmisten pidentynyt elinikä ja kohonnut elintaso tuovat mukanaan resurssihaasteita sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Eräs keino vastata haasteisiin on terveysteknologisten ratkaisujen tehokkaampi hyödyntäminen.

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita kuten insuliinipumppuja ja hammashoitolaitteita sekä in vitro -diagnostiikan (IVD) laitteita kuten influenssatestejä ja verenkuva-analysaattoreita. Terveysteknologian piiriin luetaan myös edellisiin ryhmiin rinnastettavat tuotteet kuten kliinisten tilojen puhdistusaineet ja nostotuolit. Kaikki terveysteknologian tuotteet tähtäävät ihmisten terveyden edistämiseen.

Autetaan yrityksiä

Sailab tarjoaa jäsenyrityksilleen koulutusta jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Se antaa tietoa ja tukea sääntelyyn, kaupan ehtoihin ja hankintapolitiikkaan, edesauttaa toimialan kehittymistä ja valvoo jäsenyritystensä etuja.

Autetaan terveydenhuoltoa – ja ihmisiä

Sailabin jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan terveysteknologian eettisiä ohjeita ja kilpailuoikeuden ohjeita sekä toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla. Liiketoiminnan läpinäkyvyys ja tehokkaammat ratkaisut tuottavat terveydenhuoltoon käytetyille rahoille enemmän vastinetta. Uudet terveysteknologiset ratkaisut voivat osaltaan myös keventää hoitotyön kuormittavuutta ja siten vastata terveydenhuollon resurssihaasteisiin.

Miljoonien säästöt mahdollisia

Yksittäisen potilaan jokainen teho-osastolla viettämä päivä maksaa tuhansia euroja. Jos jollain terveysteknologian ratkaisulla voidaan lyhentää yhden ihmisen teho-osastolla oloa päivällä, säästetään tuhansia euroja – ja jos voidaan lyhentää tuhannen ihmisen teho-osastokäyntiä yhdellä päivällä, säästö on jo miljoonia euroja!

Triolab toimii Sailabissa

Triolabin työntekijöistä sopimuskoordinaattori Carita Essén-Pukari, laatupäällikkö Eriikka Heikkinen ja toimitusjohtaja Jussi Kurittu ovat tavallista tiiviimmin tekemisissä Sailab – Medtech Finland ry:n toiminnassa.

Carita

Carita on mukana elinkeinopoliittisessa työryhmässä. Työryhmän kokouksissa käydään läpi yleistä taloustilannetta ja sen vaikutuksia lääketieteellisten laitteiden hankintoihin. Vaihtuvina teemoina kokouksissa voi olla mm. uusien lääketieteellisten laitteiden markkinoilletuontiprosessi, kuinka terveydenhuollon hankinnat vaikuttavat ympäristöön ja minkälaisia tulevaisuuden näkymiä hankinnoissa on.

Työryhmä on ollut mukana luomassa suositusta terveysteknologian kaupan ehdoiksi. Sen tarkoitus on huomioida terveysteknologian erityisluonne hankinnoissa ja täydentää varsinaisen hankintasopimuksen ehtoja.

Hyviä hankintatapoja noudattamalla terveydenhuollon toimija saa tekemiinsä tarjouspyyntöihin todennäköisesti enemmän tarjouksia, kattavampia tarjouksia ja edullisempia tarjouksia. Carita Essén-Pukari

Eriikka

Eriikka on Sailabin Terveysteknologian työryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja. Työryhmässä keskustellaan lääkinnällisten laitteiden ajankohtaisista sääntelyasioista. Yhtenä tavoitteena on selkeyttää lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää sääntelyä sekä jäsenyrityksille että käyttäjille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalin tuottamista verkkoon ja webinaarien järjestämistä.

Työryhmän kautta voi myös esittää aiheita keskusteltavaksi viranomaisten (kuten Fimean) kanssa. Viranomaisyhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia.

Työryhmän jäsenyys antaa muiden sääntelyn kanssa toimivien henkilöiden ansiosta uusia näkökulmia, auttaa pysymään ajan tasalla ja vähän edelläkin.Eriikka Heikkinen

Jussi

Jussi on kuulunut jo pitkään IVD-jaostoon. Jaostossa keskustellaan sääntelyn vaikutuksista yritysten toimintaan, puidaan kilpailutusten ehtoja ja tapoja sekä annetaan suosituksia, ohjeita ja vinkkejä eri organisaatioiden hankintaosastoille.

Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Jussi on myös valittu Sailabin hallitukseen. Hallitus vastaa koko yhdistyksen strategiasta ja edustaa Sailabia keskusteluissa mm. viranomaisten ja hyvinvointialueiden johdon kanssa.

Sailabin hallituksen ja IVD-jaoston jäsenyys antaa näköalapaikan terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan. Se tarjoaa myös keskusteluyhteyden alan yritysten, terveydenhuollon viranomaisten ja hankintoja tekevien yritysten kanssa.Jussi Kurittu

Sailab Suomen terveydenhuollon tukena

Vaikka Sailab – Medtech Finland valvoo jäsenyritystensä etua, sen toiminta hyödyttää kaikkia muitakin pyrkimällä parempaan ja tehokkaampaan terveydenhuoltoon terveysteknologisten ratkaisujen avulla.

Yhteyshenkilöt